Program festivalu 2019

PIATOK

Javisko Vigadó

15,45 Szalkai RIKKANCSOK ľudové tance

16,30 Enikő Semecky

17,00 Palmafunk kapela

18,00 Obidskí citaristi

18,30 Podtóny

22,00 Studio Band

Javisko Tisztás

15,30 Napraforgó + Árvalányhaj

16,30 Szalkai RIKKANCSOK ľudové tance

17,00 Nesvadský BÚZAVIRÁG spevácka skupina a citaristi

18,30 Peter Šrámek veľký koncert 90 minút

21,00 EDDA veľký koncert

22,00 DJ Čeku

SOBOTA

Javisko Vigadó

12,00 Otvorenie brán

17,00 Retrock Party Band

21,00 Rock Misszió

Javisko Tisztás

14,00 Program škôl z Bátorových Kosíh

15,30 Nádas

16,00 Sprievod vínnych rytierov a mažoretiek

16,30 Príhovor starostu obce

17,00 Golddies

19,30 Margaret Island koncert

22,00 Charlie koncert